Het Rubenskasteel op de voorpagina van het magazine van de Touring Club de Belgique van 15 februari 1938.