Elewijt katteshoek_page_1 (1)

De katteshoek in Elewijt is nu de kruising Tuilstraat, Driesstraat en vroegere Leopoldstraat. Achterin bij het paard de Herberg  ’t Keizershof, uitgebaat door Free van koffer (Mathys). Het witte huis (waar de familie Crabs woonde), zou vroeger ook een herberg geweest zijn, uitgebaat door de familie Van Horenbeek. Op het pleintje had je twee herbergen met benaming “kat”.

Interessant is ook de gemeenschappelijke “Sikse” die te zien is op deze kaart. Een Sikse of Putwip is een ophaalwijze om water te putten met gebruik van het principe van de hefboom. Opgebouwd uit drie hoofdbestanddelen: de vork, putzwengel en putstok waaraan een emmer bevestigd is.