Zicht op de Tervuursesteenweg richting kerk. Met op de voorgrond de Herberg “In het hooghuis” van de Familie Van Humbeeck en De Wit. Er staat ook “koopman in granen” op de gevel vermeld.
Aanpalend een opstapplaats. De volgende herberg In de Vette Os diverse uitbaters, de laatste was Frans “Congo” Van Haesendonck en Net Indegracht. In de jaren 70 werd het uithangbord Norton.
Dan heb je de baan naar Eppegem en verder de herberg “In de Kroon”, uitgebaat door Neel De Wit, werd later bankkantoor. Dan  herberg In de Vrede of In de Ster. In de Ster was van David Van Innis en na sluiting bewoond door Irma “Emma” Van Innis met haar man Victor Van Asbroeck. Rond 1970 werd het pand heringericht tot café In den druugen airing, uitgebaat door Jan De Broeck en Mien Bautmans.
(Met dank aan Alberte Servranckx voor de toelichting bij deze kaart!)