Artikel uit Het Volk van 3 mei 1914 over de verkoop van Het Steen aan Senator De Becker- Remy.

Artikel over de verkoop van het Rubenskasteel - 3 mei 1914
Artikel over de verkoop van het Rubenskasteel – 3 mei 1914