In de  de geschiedenis van het Domein van Hofstade (Geschiedenis Domein Hofstade) lezen we:

“… Uiteraard ontstond er ook beroering bij de recreanten en de voorstanders van een ‘volksbadplaats’. De Mechelse jurist, historicus en genealoog Octave Le Maire wierp zich op als hun woordvoerder. Hij vond een welwillend gehoor bij toeristische verenigingen zoals de ‘Touring-Club de Belgique’, in wiens bulletin hij regelmatig bijdragen mocht publiceren, en de ‘Vlaamsche Toeristenbond’, bij de provinciegouverneur en ook bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). Een vraag om bescherming (‘klassering’) werd in 1927 door KCML-voorzitter Lagasse de Locht echter onontvankelijk verklaard, want een normaal rijpingsproces voor een voldragen ‘monument’ of een ‘site’ duurt ongeveer honderd jaar en Hofstade was daar nog lang niet aan toe. Na een bezoek aan Hofstade in het najaar 1928 koos de KCML echter resoluut de kant van Le Maire. Haar voorstel om een speciale commissie op te richten, samengesteld uit leden van de spoorwegmaatschappij, de gemeente Hofstade, de stad Mechelen en de KCML zelf, viel bij de voogdijminister (Verkeerswezen) in goede aarde….”

Hieronder één van de bijdragen over de toekomst van het domein door Le Maire in het ledenblad van Touring Club verschenen op 15/7/1929 (met downloadlink pdf onderaan deze pagina:

Plan hofstade 1929 1Plan hofstade 1929 2

Artikel Hofstade plage 1929