Tijdens de ‘tweede’ periode van Hofstade plage was er ook een deel ‘oud-België’.

Het ‘Ancienne Belgique’ was samengesteld uit afdragers van de Antwerpse wereldtentoonstelling van 1930: een met trapgeveltjes omringd stadspleintje – de ‘merkt’ – met een muziekkiosk.